Svetsverktyg

Till vissa applikationer erbjuder ARO en serie av standardutrustning som kan bli perfekt integrerade i våra maskiner:

För multipunktsapplikationer, ARO erbjuder en serie av elastomerhuvuden som kompenserar för nivåskillnader och fördelar kraften jämnt over plattan. De används för presskrafter från 500 till 2500daN

Till mutter och skruvsvetsning, erbjuder ARO ett flertal verktyg med hög prestanda som är lätta att montera:

  • Elektroder for muttersvetsning som kan monteras på punktsvetsmaskiner
  • Elektrodhållare för mutter eller skruvsvetsning som kan monteras på pressvetsmaskiner
  • Standardverktyg (för höga svetsströmmar) som kan monteras på en pressvetsmaskin för att svetsa två muttrar eller skruvar samtidigt.

Dessa verktyg har ett slaggblåssystem som ger optimal svetskvalite och ökad elektrodlivslängd. Givare för skruv / mutter finns som tillval.

För speciella svetsapplikationer, ARO utvecklar också enkla och kraftfulla verktyg som ger perfekt och snabb svetsning. Från ritningar eller prover av delarna, skräddarsyr ARO en lösning som är kostnadseffektiv.